Atbalstītāji

Kopš Latvijas Nacionālās operas ģildes dibināšanas, tai ir ziedojuši vairāk nekā 1,600 atbalstītāji un biedri. Tikai pateicoties Jūsu ziedojumiem ģildes darbs ir vainagojies ar panākumiem veicinot operas un baleta mākslas attīstību Latvijā un daudzinot to plašajā pasaulē.

PALDIES PAR JŪSU ATBALSTU!

PAŠREIZĒJIE ZIEDOTĀJI AR KOPĒJO ZIEDOJUMU

$80 000 vai vairākJuris & Gita Padegs

$20 000 vai vairāk
Roberts & Dagnija Rūsis


$10 000 vai vairāk
Valda Viviana Kalniņš-Levy
Sigrīda Renigers

Harold Ames & Ilze Pētersone

$5 000 vai vairāk

Olģerts & Ruta Balodis
Edgars Bērziņš
Ivars & Vija Bērziņš
Aivars & Māra Celmiņš
Herberts & Ingrīda Lediņš
Jānis & Daina Lucs
Evarists Bērziņš
Aija Celtnieks Blitte

Marta Grīnbergs
Thomas & Ingrida McDonald
Donald & Vija Morton
Arturs & Ena Neparts
Andris & Māra Padegs
Andrejs & Aija Pelše
Edvīns & Ināra Stots
Edvīns & Zaiga Tums
Edgars & Linda Zālīte

$3 000 vai vairāk

Velta Aldiņš
Edvīns & Biruta Auzenbergs
Gunārs Bekmans
Osvalds & Linda Belte
Aija Blūmfelds
Guntis & Vija Bole
Guntis & Diana Bruns
Brunsvikas & Leikvudas
latviešu draudze
Benita Cīrulis
Velga Dravnieks
Ilmārs & Erita Dzilna
Fēlikss & Solveiga Ērmanis
Marta Grīnbergs
Astra Grīnmanis
Gunārs & Veva Jākobsons
Egīls & Natālija Kaktiņš
Juris & Ināra Kalniņš
Uldis & Rasma Kariņš
Arnis & Dace Kīns
Andrejs & Ilona Ķīsis
Indulis & Ruta Lācis
Ēriks Niedrītis
Juris & Rita Petričeks
Gunta Plostnieks
Izolde Zīversa Preisa
Jānis & Brigita Robiņš
Verners & Silvija Rūtenbergs
Inta Rūtiņa
Richard & Ilze Schwartz
John & Aija Sedlak
Valdis Vinķels & Silvija Griffin
Lilija Zīverte

$2 000 vai vairāk

Biruta Albert
Gundars & Dace Aperāns
Edgars & Inta Bārs
Vilnis & Maija Baumanis
Imants & Dagmāra Bitners
Uldis & Bitīte Bluķis
Gunārs & Rota Boršteins
Biruta Cap
Paul & Inta Ertel
Atis & Ilga Freimanis
Baiba Grūbe
Gunta Harvey
Rita Biruta Juzups
Lauma Upelnieks Katis
Kārlis & Margareta Kirsis
Ilona Klāsons
Jānis & Minjona Kļaviņš
Ilze Lakstīgala
Vija Lindbergs
Ieva Mateus
Pēteris & Rita Miesnieks
Guna Mundheim
Ārijs & Gunta Pakalns
Vaira Pelēķis
Zaiga Phillips
Nora Pillanders
Juris & Ilze Raudseps
June Rencs
Jānis Riekstiņš
Laila Robiņš
Ints & Ilze Rupners
Jānis & Maija Šķinķis
Jānis & Dace Taube
Ansis & Rita Uibo
Ruta Ule
Bertrams & Laima Zariņš
Kārlis & Biruta Zvejnieks

MECENĀTI AR MŪŽA ZIEDOJUMU
$10 000 vai vairāk

Irma Dzelzkalēja (piemiņai)
Ieva Grundmanis
Adelaīde Anderson
Elmārs & Ruta Vītols
Valerie Brodin
Carroll, Burdick & McDonough
Māra E. Dole
Norbert & Elke Klaucēns
Zenta Kness Kņezinskis
LNO Fonds Kanadā
Ņujorkas Ev. Lut. draudze
Elfrīda Ozoliņš
PBLA
Alfrēds Rozentāls
Ilga Upmanis

Pateicamies Latvijas valsts proklamēšanas 101. gadadienas sarīkojuma atbalstītājiem!

Amerikas Latviešu apvienībai, Latvijas Republikas vēstniecībai ASV (ar Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas programmas atbalstu), Latvijas Republikas pastāvīgai pārstāvniecībai ANO Ņujorkā, Latviešu Fondam, laikrakstam Laiks.

Un individuāliem atbalstītājiem: Gundars un Dace Aperāns, Ilze Bārs, Vilmārs un Ilze Beiniķis, Lilita Bergs, Ivars un Vija Bērziņš, Uldis un Bitīte Bluķis, Anda Gerdena, Roberts un Iveta Grava, Renāte Grāvere, Ilgvars un Sarmīte Grietēns, Dr. Pauls Grūbe, Elga Howell, Jānis un Ilze Kancāns, Dr. Lauma Upelnieks Katis, Brigita Klauss, Maigonis un Tija Krūmiņš, Kārlis un Margaret Ķirsis, Dr. Māris un Dagnija Lapiņš, Jānis un Daina Lucs, Inta un John McCaughey, Guna Mundheim, Dr. Ēriks Niedrītis, Sandra Ozola, Andris Padegs, Gita Padegs, Maija Paegle, Ilona Freimane Palomeque, Andrejs un Aija Pelše, Ilze Pētersons un Harold Ames, Daniel Rahman, Linda Rence, Laila Robiņš, Roberts un Dagnija Rūsis, Vizma Sanders, John un Aija Sedlak, Dace Spanier, Ruta Strobel, Dr. Bertrams un Laima Zariņš, Dr. Kristaps un Zaiga Zariņš, Bernhards Zīverts.