Latvijas Nacionālās Operas Ģilde

Ģilde spēj dot tikai daļiņu no tā kas vajadzīgs, bet Latvijas Nacionālajai operai un baletam un latviešu opermūzikai dotais atbalsts arī atdodas, jo tas savukārt dod tautai, valstij un pasaulei daudz tādu vērtību, ko nevar ar naudu izmērīt.

Ideja dažreiz ir zelta vērta, it sevišķi, ja tā ir radusies īstā laikā. Mums ideja radās un īstais laiks bija 1989. gadā, kad Ņujorkas latviešu koris devās koncertbraucienā uz Latviju. Koristi, pirmajā mēģinājumā uzkāpjot uz operas skatuves, tūlīt redzēja, cik bēdīgā stāvoklī ir mūsu Baltais nams - sēdekļi galīgi izsēdēti un noplukuši, un to pašu varēja teikt arī par visu nama iekštelpu. Mūs pārņēma nožēla un pēc koncertbrauciena skumji atgriezāmies Ņujorkā.Koŗa dziedātāji centās apzināt ieinteresētus cilvēkus, kuŗi vēlējās operai palīdzēt. Jau 1989. gada rudens posmā un 90./91. gadā šis cilvēku pulciņš sāka satikties un domāt, kā praktiski varētu palīdzēt, taču Latvija vēl nebija atguvusi neatkarību, un tādējādi mūsu ieceres un darbība tika aizkavēta. Latvijai atgūstot neatkarību, ķērāmies pie konkrēta darba - izveidojām 15 locekļu valdi un izvēlējāmies nosaukumu: Latvijas Nacionālās operas ģilde. 

Indulis Lācis, Latvijas Nacionālās Operas Ģildes pirmais priekšsēdis

1991. gadā tika ievēlēta pirmā Ģildes valde ar Induli Lāci kā priekšsēdi un Ingrīdu Bērziņu kā priekšsēža vietnieci. No mazās, bet enerģiskās grupas izauga organizācija, kuras biedru un atbalstītāju skaits pārsniedza 1,600.

Ziedojumus izlietoja operas nama atjaunošanai un mākslinieciskā līmeņa uzlabošanai. Saziedotā nauda netiek ilgi krāta, bet to izdod, lai samaksātu par visu, ko ģildes valde, tās padomnieki un operas vadība ir atzinusi par nepieciešamu. Tādā veidā ģilde ir devusi operai un mākslai to, ko operas darbības budžets nav paredzējis un nespēj dot. Ģilde iegūst naudas līdzekļus no biedru naudām, ziedojumiem, testamentāriem novēlējumiem, labdarības sarīkojumiem un ikgadējās loterijas. Latvijas Nacionālās operas ģilde ir reģistrēta ASV valdības iestādēs kā kulturāla labdarības un bezpeļņas organizācija. Līdz ar to ziedojumi, novēlējumi un biedru naudas pēc IRS noteikumiem var tikt atvilkti no ASV federālajiem nodokļiem (IRS Revenue Code 170 (c) (2) ). Daudzas ASV firmas mēdz papildināt savu darbinieku ziedojumus šāda veida organizācijām ar savu devumu, "matching grant". To ir iespējams darīt arī ģildes atbalstam. 

LNOĢ 2020. gada valde. Otrā rindā no kreisās: Dr. Andris Padegs, Vija Bērziņa, Ivars Bērziņš, Laila Robiņa, Ilze Pētersone, Dr. Ēriks Niedrītis. Pirmā rindā no kreisās: Iveta Grava, Anda Gerdena, Aija Pelše. Iztrūkst: Dr. Māris Lapiņš, Ivars Slokenbergs, Dr. Pauls Grūbe un Gunta Aldzere.
LNOĢ 2020. gada valde. Otrā rindā no kreisās: Dr. Andris Padegs, Vija Bērziņa, Ivars Bērziņš, Laila Robiņa, Ilze Pētersone, Dr. Ēriks Niedrītis. Pirmā rindā no kreisās: Iveta Grava, Anda Gerdena, Aija Pelše. Iztrūkst: Dr. Māris Lapiņš, Ivars Slokenbergs, Dr. Pauls Grūbe un Gunta Aldzere.

Latvijas Nacionālās Operas Ģildes valde

Ģildes darbu vada valde. Valdes un revīzijas komisijas locekļi par savu darbu atalgojumu nesaņem. 

Ģildes valdes sapulces notiek vairākas reizes gadā.

Valdes priekšsēdis un prezidents - Ivars Slokenbergs
Vice prezidents - Ivars Bērziņš
Vice prezidentre - Iveta Grava
Finanšu administrators - Dr. Māris Lapiņš
Sekretāre - Anda Gerdena

Valde 
Gunta Aldzere
Vija Bērziņa
Kristīna Lagzdiņa
Dr. Ēriks Niedrītis
Ieva O'Rourke
Aivars Osvalds
Dr. Andris Padegs
Aija Pelše

Revīzijas komiteja
Aija Blūmfelde
Brigita Klausa

Latvian National Opera Guild, Inc.

Atbalsti mūsu darbu!